Hur håller man hästar friska i stallet?

stable-2020481_960_720Det är viktigt att man håller hästarna friska i stallet och när man låter hästarna komma tillbaka till sina boxar efter att till exempel ha varit på sommarbete är det vanligt att de blir sjuka. Detta kan vara förödande speciellt för tävlingshästar som kommer bli tvingade att gå på halvfart under en längre period. De vanligaste smittorna är luftvägsinfektioner. För en ridskola eller ett stall kan det innebära att man blir tvungen att stänga verksamheten i flera månader om hästarna blir sjuka. Därför är det viktigt att man gör det man kan för att undvika smittorna.

Först och främst är det viktigt att du inte ställer din häst i ett stall där du vet att smittor finns. Då finns det nämligen en stor sannolikhet att även din häst kommer att smittas. Om du som ryttare vistas i ett stall där en eller flera hästar är sjuka är det viktigt att du byter kläder och rengör dina händer med sprit innan dess att du går in i nästa stall. Hästarna ska även ha egna verktyg, till exempel egna borstar och utrustning och låt inte verktygen gå runt mellan olika hästar. Varje häst bör även ha en egen slickburk och inte dela denna med andra hästar. Det är ofta enklare att förebygga en smitta innan dess att den har brutit ut ordentligt, träna därför aldrig med en häst som verkar trött och loj. Låt den istället vila ett par dagar så kommer den återhämta sig bättre.

Det är även klokt att ha ett karantänstall för nya hästar där de kan få stå minst en vecka innan dess att de ställs in i det nya stallet. På så sätt kan man undvika att smittor som denna häst har med sig utifrån sprids till de hästar som redan befinner sig på plats i stallet.

En person klappar sin häst (hästhuvud och hand)

Misstänker du smittsam sjukdom i stallet

Om du misstänker att din eller någon annans häst i stallet är sjuk är det viktigt att snabbt vida åtgärder för att förebygga spridning av smittan.

Vid misstanke om en eventuell smittsam sjukdom är det först och främst viktigt att förflytta den misstänka hästen till en särskild isoleringsavdelning i stallet, alternativ till ett isoleringsstall. Detta bör ske snarast möjligt för att undvika smittan att sprida sig vidare till andra hästar. Det är även viktigt att isolera, dvs stänga ner stallet för in- och ut släpp av hästar till dess att den smittade hästen förflyttats.

Under tiden bör även alla som rör sig eller arbetar i stallet informeras om den misstänka smittan. Dessa bör informeras om de olika åtgärderna som skett samt om vad man bör tänka på. Det kan även vara bra att vara extra observant bland de övriga hästarna. Gör upp en temperaturlista för samtliga hästar i stallet och kontrollera hästarnas temperaturer dagligen.

Även utomstående personer, som hovslagare och veterinärer, bör informeras om den eventuella smittan. Sätt även upp lappar så att ingen missar den viktiga informationen.

Under tiden bör de som hanterar den sjukdoms misstänka hästen även vara extra noga med hygienen. Se alltid till att noggrant tvätta händer med tvål och vatten, och torka händerna ordentligt med papper. Undvik att torka händerna på smutsiga eller offentliga tyghanddukar. Dessutom är det viktigt att byta skor, stövlar och kläder efter att man sköt den misstänkta eller smittade hästen. Och man bör även duscha innan man besöker ett annat stall.

Transporteras den sjukdoms misstänka hästen vidare med hästtransport bör även denna rengöras och desinfekteras för att förebygga smittan att föras vidare.

Skulle eventuella frågetecken uppkomma om vilka åtgärder som bör vidtas bör du kontakta din veterinär som kommer ge dig tillräcklig med information kring detta.

Vitt hästhuvud med fokus på ögat

Anmälningspliktiga infektionssjukdomar

I Sverige har vi idag fyra infektionssjukdomar som det är anmälningsplikt på. Dessa är Hästinfluensan (Typ A), Virusabort (Centralnervös form), Virusarterit samt Kvarka. De tre första orsakas av virus och kan vara svårare att identifiera medan kvarka är en streptokockbakterie som ofta snabbt kan identifieras vid en klinisk undersökning.

Hästinfluensan (Typ A 2)

Sjukdomen orsakas av ett virus som ofta sprids via luften men kan även smittad via direktkontakt mellan djur. Stall där en häst insjuknat i hästinfluensan ska hållas isolerat i 10 dygn efter att den insjuknande hästen nått den första febertoppen.

De första symtomen för hästinfluensan är hög feber samt en djup torr hosta. Ofta brukar även ett näsflöde förekomma och en del hästar kan få svullnade ben.

Virusabort

Virusabort orsakas av ett herpesvirus och kan leda till kastning hos dräktiga ston. Viruset sprids via andningsluften och kan därmed även spridas via nysningar och hosta.

Viktigt att tänka på är att om en häst smittats av detta virus bör dräktiga ston i samma stall omedelbart förflyttas. Dessutom bör man generellt undvika att blanda avels- och tävlingshästar i samma stall.

Virusarterit (EVA)

Virusarterit är en svår sjukdom att upptäcka. Sjukdomen angriper de mindre blodkärlen hos hästar och kan orsaka blödningar och svullnader. Infektionen förekommer oftare hos varmblodiga travhästar, samt ridhästar, än hos fullblod och anses vara vanligast hos hingstar.

Symtomen för viruset kan variera. I Sverige är symtomen nästintill synbara men vanliga symtom är feber, nedsatt aptit, ögoninflammation, svullen buk och ben, stel gång samt små blödningar i slemhinnorna.

Kvarka

Kvarka är en luftvägsinfektion som förekommer i de övre luftvägarna hos hästar. Orsaken till sjukdomen är en streptokockbakterie och påminner mycket om halsfluss hos människor.

Smittan sprids vanligvist genom direktkontakt, genom kontakt med grimmor, betsel, vattenkoppar och hinkar, fodertråg samt via transportvagnar. Bakterien kan dock även överföras från skötarens händer och kläder och det är därför viktigt att hålla god hygien när man sköter en smittad häst.

Symtomen för kvarka brukar identifieras med hög feber (ofta upp till 41oC) och tunnflytande näsflöde som efterhand övergår i tjockt och segt var. Hosta och sväljningssvårigheter är även tydliga symtom för sjukdomen, men även svullnad i underkäksområdet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *