Hur påverkar värme och kyla hästen?

Unghästar ute i snön

Som hästägare är det viktigt att veta hur både värme och kyla påverkar din häst och hästens behov. Hästen har en egen isolering som består av hela tre lager – yttersta lagrets kroppsvävnad, pälsen samt ett tunt omgivande luftlager. Både hästens hår och hud är betydligt tjockare än människans och därför är detta djur bättre på att reglera temperaturen än vad vi människor är.

Hästens kroppstemperatur varierar mellan 37.2 grader upp till 38.2 grader och det är viktigt att du känner till din hästs normala temperatur för att veta hur den mår. När hästen genomgår fysisk aktivitet kan hästens kroppstemperatur öka upp till 40 grader och hästen klarar ofta av att behålla sin kroppstemperatur oavsett hur väder och vind ter sig.

Vid värme eller kyla

Hjärnan är det viktigaste när det kommer till hur hästen reglerar värme. Om hästen är för varm eller kall och kroppstemperaturen inte stämmer med den värme som hjärnan rekommenderar kommer kroppen att försöka bli varmare eller göra sig av med värme. Sker inte det riskerar hjärnan att förstöras och hästen kan avlida på grund av felaktig temperatur.

Om det blir kallt och hästen fryser kommer den att börja röra på sig, öka sin aktivitet, ändra ställning och givetvis söka skydd. Det är vanligt att pälsen blir tätare och tjockare vid kyla. Hästen kan liksom människor börja skaka i hela kroppen kortvarigt av kyla.

När det är varmt väljer hästen istället att söka sig till skugga, hästen kan även börja svettas och äter mindre när den är varm. Det är för att minska på överskottsvärmen.

För att hjälpa hästen att hålla sin temperatur kan man exempelvis klippa den på sommaren eller använda täcke på vintern.

Klippning & Täcke

Som du kan förstå förändras hästens naturliga isolering när du lägger på ett täcke eller klipper dess päls vid varma och kalla temperaturer. Som hästägare innebär det att du måste ta ett större ansvar och därmed vara mer uppmärksam när det kommer till hästens förutsättningar att kunna reglera sin värmebalans.

När du använder täcke på hästen förser du denna med extra isolering och gör därmed att den nedre kritiska temperatur (NKT) förskjuts nedåt. Om du däremot klipper hästen sker det motsatta. Här reducerar du den totala isoleringen djuret naturligt har vilket leder till att NKT förskjuts till en högre temperatur.

Generellt kan man säga att använda ett termotäcke på vintern motsvarar samma isolering som om du skulle klippa bort djurets vinterpäls. Frågan många dock ställer sig när det kommer till användandet av täcken är om det lönar sig att lägga på hästen fler täcken?

Man kan tänka sig att fler täcken borde ge mer värme men studier har dock visar att isoleringen endast ökar med 10% för hästar med dubbeltäcke. Att lägga på två täcken ger alltså ingen större effekt. Det som sker är att tyngdkraften trycker ihop täckena och skapar en stillastående isolering som minskar själva luftlagret och därmed utesluter den önskade effekten. Om du dock ändå vill förse hästen med två täcken är det bättre att använda ett värmande ylletäcke under det stoppade vintertäcket.

Viktiga nämnare för hästens välbefinnande utomhus

En skäck i ett ute stallSom hästägare har du ett ansvar att se till att din häst trivs i alla miljöer. Utöver att förse hästen med täcken och klippning finns även andra faktorer som är viktiga att tänka på vid vinter- eller sommartemperaturer.

Vid vintertid är det viktigt att hästen alltid har tillgång till foder, så som hö och ensilage. Anledningen är att under dessa kyligare årstider ökar energibehovet och hästen behöver därför äta mer. Eftersom det är ont om tillväxtbete under vinter är det därför viktigt att strö ut hö, ensilage och kanske till och med ställa ut annat foder till hästen.

Dessutom är det viktigt för hästen att kunna söka skydd vid kalla vindar och regn, men även mot varma sommardagar. Att före se hagen med en ligghall, som både har tak och väggar, är därför viktigt för hästens välbefinnande. I dessa ligghallar ska golvytan förses med strö som isolerar mot underlaget. Under vintertid kan hästen i denna ligghall skydda sig mot hårda vindar, underkylt regn och snö, och under sommartid kan hästen skydda sig mot stark sol och värmeböljor då dessa ligghallar brukar hållas svalare.

Att förse hästen med färskt vatten, både under vinter- och sommartid, är otroligt viktigt. Under vintern brukar ofta vattnet frysa och det är därför viktigt att se till att byta vattnet ofta. Under varma sommardagar dricker hästen otroligt mycket vatten, så se till att det alltid finns gott om vatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *