Hur utfodrar man en häst bäst?

Liksom när det kommer till människor är det viktigt att hästen får bra foder och i sig allt det den behöver. Hästar är individer och det innebär att deras behov kan skilja sig en del. Hästens huvudsakliga föda har alltid bestått av gräs och hästen är en så kallad grovfoderomvandlare. Om hästen inte får tillräckligt med grovfoder kan den få hälsoproblem som kan visa sig på olika sätt. För att en häst ska må bra behöver den utfodras väldigt ofta och i mindre portioner. En häst som är rätt utfodrad är glad och villig att arbeta. Hästar som blir felaktigt utfodrade kanske inte orkar arbeta eller har för mycket överskottsenergi.

En hä915px-HorsesAndHayst ska utfodras senast en timme innan den sedan ska arbeta och tidigast en halvtimme efter att den har arbetat. Hästen får inte störas när den äter och det är bättre att ge den mer hö än kraftfoder. Dela inte ut mer än hästen äter och det är även viktigt att gammalt foder tas bort. Om din häst ska vila ett par dagar bör man ta bort kraftfodret helt ur kosten. Detta kan undvika många åkommor. Om du ska ta bort ett foder eller byta ut ett foder behöver du göra det långsamt så att hästen hinner vänja sig.

Detsamma gäller när du på något sätt väljer att förändra hästens fodervanor. Man bör utfodra hästen minst tre gånger om dagen men gärna 4-5 gånger om dagen. Utfodra hellre hästen fem gånger i små portioner än tre gånger i större portioner. Då kommer din häst att må bättre. Ha i åtanke att den i det fria äter när den vill och då ofta äter hela tiden. Det är anledningen till att hästen behöver ett ständigt flöde av mat för att den ska må bra. Stora men glesa skrovmål är inget för hästar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *