Om kallblod

Det är vanligare att man använder sig av kallblod som arbetshästar än just som hästar för ridning, detta är de mer lämpade för. Kallbloden är starkare och kraftigare än andra hästar. De kommer ursprungligen från skogshästen som idag är utdöd. Det var en stor och tung häst. De har även inslag av den grova asiatiska vildhästen. Hästar som används i jordbruk idag till att exempelvis dra stockar är kallblod. Kallbloden har ofta ett väldigt flegmatiskt temperament och de är väldigt lugna av naturen. De kallblodshästar man brukar återfinna inom travsporten som vanligtvis domineras av just varmblod är nordsvensken samt den norska dölehästen.

ArdennerpäerdArdennern är den hästras som är absolut mest populär när det kommer till kallblod och det är även den som är bland de vanligaste. De allra flesta länder har en egen version av ardennerhästen och även Sverige har haft sin
version av ardennern i många år. Den svenska versionen kom till av att man korsade belgiska ardennerhästar som var importerade, med nordsvensken. Islandshästen är en annan kallblodsras som är otroligt populär. Denna ras är mycket tålig och kommer ursprungligen från Island. Det är vanligt att kallblodshästar har ett tjockt hovskägg på benen samt en mycket tjock man och svans. Du känner igen dem genom deras kraftiga kroppsbyggnad och lugna temperament.

Det är inte lika vanligt att man använder sig av kallblod inom arbete idag som det var för hundra år sedan. På grund av det har kallblodet nästan blivit överflödigt och idag använder man även dessa hästar mest till ridning. När man refererar till kallblod eller varmblod har det ingenting att göra med hästens temperatur utan det handlar alltså om hästens egenskaper. Varmblod är mer framåt och livliga medan kallblod är mycket lugnare i sitt temperament och dessutom mycket mer kraftiga. Kallblod är i regel lite lägre i mankhöjd än varmblod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *